01.02.2024

Po prvním Tříkrálovém týdnu jsme se s dětmi bavili na téma Vesmír. Děti toto téma velice zaujalo a všichni jsme si jej patřičně užili. Navštívili jsme ždánickou hvězdárnu, viděli jsme pár dokumentů, psali jsme, počítali a tvořili na toto krásné téma. Naše téma jsme pojali jako projekt, který jsme zakončili vydařenou prací. V závěru měsíce jsem děti překvapila prvním "vysvědčením" a malou pozorností. Chlapci dostali trička (dárek od mého syna) a děvčátka vyškrabávací obrázek kytky. Vedle vesmíru jsme také pracovali s motivačními kartami, kdy jsme rozebírali chování, vztahy a vše, co je nám do života prospěšné a co nám škodí. Moc chválím všechny děti za lednovou práci.

Zpět