18.03.2024

ZŠ a MŠ Lovčice zve k zápisu do 1. ročníku.

 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Žádost je možné podat:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.

V době zápisu mohou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky. Svou žádost musí doložit posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zpět