Současnost školy


Současnost naší školy se začala psát v 90. letech, kdy se někteří rodiče začali ptát „Proč musí naše malé děti už od 1. třídy dojíždět do Ždánic?“ „Budova se vytápí, protože je v ní MŠ a pošta, proč nevyužít i další místnosti?“

Na stůl se nadnesla otázka otevření školy v Lovčicích. Starosta obce tedy začal jednání s úřady a jelikož opět došlo ke zvolnění minimálních počtů žáků ve třídě, nic nestálo v cestě školu znovu otevřít, ale pouze jako odloučené pracoviště nějaké stávající školy v okolí. MZŠ Ždánice o toto břímě zájem neměla, naštěstí se starostové obcí a paní ředitelka v ZŠ Nechvalín domluvili a ve školním roce 1994-1995 byl v Lovčicích otevřen 1. ročník. V dalším školním roce přibyl další ročník, který se spojil a v dalších letech další ročníky… až do doplnění 1. – 4. ročníku, které se spojily do dvou tříd. Současně s tím začala ve škole pracovat také školní družina s omezeným provozem do 14.30 h, později až do 15.00 h. Samozřejmostí byla i školní jídelna, která však spadala po MŠ Lovčice.

Dalším důležitým momentem ze současného života školy je 1. září 2005, kdy po vyřízení potřebné dokumentace, byla zapsána do rejstříku škol nová příspěvková organizace zřizovaná Obcí Lovčice – Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, se svým samostatným ředitelstvím. Nová organizace sdružuje mateřskou školu, základní školu pro žáky do čtvrtého ročníku, školní družinu a školní jídelnu.

A jdeme dál v čase až do roku 2013, kdy v Lovčicích otvíráme po rekonstrukci vnitřních prostor další třídu. Počet dětí v obci se zvedl natolik, že se můžeme stát úplnou malotřídní školou od prvního do pátého ročníku! Ve škole tedy máme žáky pěti ročníků ve třech třídách. S počtem žáků se rozrůstá také náš pedagogický kolektiv. Mezi ženy se dostává mužský element.

Během let 2012 - 2016 dochází každoročně k dalším stavebním úpravám a rekonstrukci budovy školy. Máme nově přistavenou jídelnu v přízemí školy, všechny učebny školy a lehárna pro děti v MŠ jsou po rekonstrukci – včetně elektroinstalace, topení… dále máme zateplenou budovu, nová okna, čerstvou fasádu, tělocvična má novou střechu.

Chystáme velkou rekonstrukci školní kuchyně, v budoucích letech pak třídy MŠ, sociální místnosti školy a u tělocvičny. Furt je co dělat!