Ceník obědů platný od 1. 9. 2023

  děti do
6 let

 děti
7 - 10 let (i děti po odkladu)

děti
11 - 14 let    
 děti nad
15 let 
přesnídavka 17,- 17,-    
oběd 22,- 30,- 34,- 43,-
svačina 10,- 10,-    

Informace o portálu jídelna.cz najdete na tomto odkazu.

Platby a přihlášky/odhlášky obědů


Stravné se vybírá vždy do 5. dne v měsíci bezhotovostně inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte
na číslo účtu 123-906410217/0100
Platba hotově jen ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí ŠJ.

 

Odhlášení stravného

Pro provedení odhlášky obědů klikněte na odkaz odhlášení obědů.

odhlášky obědů

 • V měsíci září bude možné odhlásit stravné na email adrese jidelna@zslovcice.eu do 12 hodin na následující den
 • Od 1. října pouze přes portál jidelna.cz, informace a přístupové kódy obdržíte během měsíce září
 • telefonicky na čísle 518 633 472
 • Případně osobně u vedoucí ŠJ nebo kuchařky
 • Ve dnech prázdnin, popřípadě ředitelského volna se nevaří. Strávník je odhlášen automaticky.
 • Za neodhlášenou stravu se stravné nevrací, strava propadá a ke stravnému jsou započteny mzdové a režijní náklady!!!
 • V případě nemoci dítěte je možné si stravu odnést domů pouze v první den nemoci do vlastního řádně vymytého jídlonosiče!

Výdej obědů v případě nemoci:

V čase od 10.45 – 11.00 hod (předním vchodem od pošty).
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Výdej obědů pro žáky probíhá:

v ZŠ od 11:30 – 12.00
v MŠ od 12:00 – 12:30

 

PLATBY  OBĚDŮ INKASEM 


U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 1 400,- Kč na jedno dítě. Převody jsou uskutečněny na
začátku měsíce (od 1.-5.), proto je nutné, aby zůstatek na Vašem účtu byl v tento den 1 500,- Kč na
jedno dítě.

 

JAK ZŘÍDIT ÚHRADU INKASEM?

 

 • Zajít do své banky (je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu“ ze svéhoúčtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Lovčice vedeného u KB číslo 123-906410217 kód banky 0100 s měsíčním limitem 1 400,- Kč, žádná platba by neměla tuto částku překročit.
 • Předat Přihlášku k hrazení stravného inkasem vedoucí ŠJ paní Dagmar Cigánkové.
 • Inkaso bude provedeno začátkem každého měsíce od 1. -5 dne v měsíci.
 • Ve výjimečným případech do 15. dne v měsíci po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ paní Cigánkovou.
 • Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci.
 • Potom jen mít na účtu dostatek hotovosti k provedení inkasa.
 • Vyúčtování posledního přeplatku proběhne v 7 – 8 měsíci.

Při zadávání inkasa neuvádějte
- Variabilní symbol
- Počet položek

Soubory ke stažení

Odhlašování stravy, informace k portálu jidelna.cz (994 kB)

Přihláška ke stravování (204 kB)