Režim dne v mateřské škole

Mateřská škola je škola s celodenním provozem s určenou dobou od 06:30 do 16:00 hodin.
Provoz mateřské školy probíhá v pracovní dny od pondělí do pátku. V období státních svátků je mateřská škola uzavřena.

 

V průběhu dne je mateřská škola odemčena v těchto časech:

06:30 - 08:00 hodin
12:30 - 12:45 hodin
14:30 - 16:00 hodin

 

Orientační program dne

Čas: 06:30 - 08:00

 • volné hry dětí ve skupinách
 • individuální práce učitelek s dětmi pracovní a výtvarné činnosti
 • probíhají aktivity podporující samostatnost dětí v pracovních činnostech, v sebeobsluze
 • nabízí se dostatek prostoru pro vytváření jak kamarádských vztahů mezi dětmi, tak i získávání dalších sociálních a komunikačních zkušeností a dovedností

Čas: 08:00 - 09:00 

 • přivítání učitelky se všemi dětmi 
 • společné seznámení s cílem dne
 • dokončení her a úklid hraček
 • zpravidla probíhá společné ranní setkání a povídání zaměřené na vnímání času (den v týdnu, počasí...), také na seznámení s plány dne

 

Čas: 09:00 - 09:20 

 • dopolední svačina
 • děti svačí všechny najednou
 • podporována je jejich samostatnost, postupně se učí samy se obsloužit, uklidit po sobě nádobí

 

Čas: 09:20 - 10:00

 • vzdělávací aktivity různého zaměření, jež vychází z třídního vzdělávacího plánu
 • zpravidla střídání spontánní i řízené činnosti
 • aktivity podporující předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, rozvoj řeči po všech stránkách (slovní zásoba, využití řeči, gramatická správnost), paměť, zrakové a sluchové vnímání, jemná motorika…)
 • samostatná příprava stolování
 • příprava na pobyt venku

 

Čas: 10:00 - 12:00

 •   pobyt venku
 •   délka pobytu může být přizpůsobena aktuálnímu počasí (zkrácena i prodloužena)
 •    pobyt venku na školní zahradě umožňuje sportovní vyžití, hry na pískovišti, další vzdělávací aktivity připravené učitelkami
 •    vycházky mimo areál školy většinou směřují do přírody

 

Čas: 12:00 - 12:30 

 • Oběd
 • podpora samostatnosti v sebeobsluze při stolování i při úklidu nádobí

 

Čas: 12:30 - 12:40

 • vyzvedávání dětí
 • příprava na odpočinek

 

Čas: 12:40 - 14:00

 • poslech pohádky - předčítání učitelkou, možno i dětmi ze školy 
 • odpočinek dle individuální potřeby
 • oblékání, hygiena

 

Čas: 14:10 - 14:30

odpolední svačina

 

Čas: 14:30 - 16:00

 • volné hry dětí, individuální práce s dětmi
 • podle počasí i hry na školní zahradě
 • postupný odchod s rodiči domů