25.03.2024

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 7. května od 14 do 16 hodin v prostorách MŠ.

K zápisu přineste:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdálávání s potvrzením od ošetřujícího lékaře o očkování. Žádost si můžete stáhnout  ZDE, případně si ji vyzvednout přímo v MŠ u paní vedoucí učitelky Heleny Vyhlídalové.
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • vyjádření PPP nebo SPC (v případě, že jej máte)

Kritéria pro přijetí:

  • Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2024, tj. děti narozené do 31.8.2019.
  • Děti s trvalým pobytem v Lovčicích, které nejpozději do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 3 let (přijímány od nejstaršího přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ)

Žádost je možné podat:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.

 

 

Zpět